Ordförande har ordet

Lovisa Maria Hjelm

Ständigt växande med lång tradition!

Under denna devis samlades styrelsen i Jönköping för att dra upp riktlinjerna för den kommande treårsperioden. Som nytillträdd ordförande kunde jag  med stor glädje notera alla ledamöternas stora intresse för sitt uppdrag att företräda Lovisa Maria Hjelms ättlingar och ambitioner att ordna meningsfyllda aktiviteter.

Vi planerar att ge ut Hjelmaren två gånger per år. Vår redaktör Dag Kihlblom tar mycket gärna emot förslag på och ännu hellre färdigskrivna artiklar med släktankytning. Vår hemsida kan du nå genom att goggla på Lovisa Maria Hjelm eller gå in på lovisamaria.se. En ny medlemsmatrikel räknar vi med kommer ut under våren.

Vidare har vi börjat planera ett flertal regionala träffar. Vi hoppas också kunna aktivera de ättlingar som bor utanför landets gränser. Långt framskridna planer finns även för nästa stora släktträff men mer om det i kommande nummer av Hjelmaren!

Med den följer ett inbetalningskort på 300 kronor dvs medlemsavgiften för treårsperioden  2010, 2011 och 2012. Vi blir glada ju förr du betalar denna på vårt plusgirokonto.

Årets julklapp

Passa också på och utnyttja möjligheten att betala medlemsavgiften för dina barn, barnbarn och andra släktingar, som du tycker borde vara med i vår släktförening!

Alla som fått sin medlemsavgift inbetald på detta sätt kommer att få en speciell julhälsning och senaste numret av Hjelmaren!

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Anders

Anders Holm