DNA-tester

Haplogrupp mt-DNA

Mitokondrie-DNA visar på det raka mödernet. Tack vare att vår ättling Ata Bergman har testat sig vet vi att Lovisa Maria Hjelms haplogrupp är U4b1b1. Se mer här!

Haplogrupp Y-DNA

Y-DNA visar på det raka fädernet. Tack vare att våra ättlingar Lars Billberg och Frans Schlyter har testat sig känner vi till Elias Billbergs och Carl Johan Schlyters haplogrupper. Ytterligare ättlingar har gjort Y-DNA-tester som gör att vi känner till dessa för vissa släktgrenar.

Släkt Tillhör släktgren Ättling testad Test Resultat Länk
Billberg Billberg Billberg, Lars Y37 I-M253
Billberg Billberg Billberg, Michael Y37 I-M253 Se Hjelmaren nr xx
Cronberg Schönherr Cronberg, Olof BigY I-BY478
Knös Schönherr Knös, Staffan Y37 I-M253
Hammar Hammar Hammar, Daniel BigY I-Y13037
Schlyter Schlyter Schlyter, Frans Y37 R1b1a2  Läs mer

Autosomalt DNA-test

Här är en lista över ättlingar som har gjort autosomala DNA-tester. Dessa personer skulle kunna finna varandra vid genomgång av dessa matchningar på dessa tester. Om så sker vore Olof Cronberg intresserad för information om detta.

Släktgren Ättling Testföretag
Billberg Kihlblom, Dag † FTDNA
af Billbergh Hult, Lennart FTDNA
Schönherr Cronberg, Ebbe FTDNA
Schönherr Cronberg, Olof FTDNA, MyHeritage
Schönherr Cronberg, Stig FTDNA
Schönherr Evert, Madeleine FTDNA
Schönherr Knos, Gundy FTDNA
Schönherr Knös, Staffan FTDNA
Schönherr Monrad-Aas, Carl-Henrik FTDNA
Hammar Hammar, Daniel FTDNA
Hammar Hammar, Elisabet FTDNA
Hammar Hammar, Erik FTDNA
Hammar Hammar, Holger FTDNA
Hammar Hammar, Nina FTDNA
Hammar Sahlberg, Sofia FTDNA