Medlemskap

Om du är ättling till Lovisa Maria Hjelm, är ingift eller sambo, eller i övrigt intresserad av släktföreningen kan du bli medlem. Du får då möjlighet att delta i våra släktmöten och våra regionala släktträffar till subventionerad kostnad.
Du får också medlemstidningen Hjelmaren i brevlådan ca 2 gånger om året.

För att anmäla dig klickar du på knappen till höger. Du kan också kontakta kassören direkt. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.
Medlemsavgiften betalas för tre år i taget och är 450 SEK.

Vid inträde under en treårsperiod (nuvarande 2023-2025) reduceras avgiften pro-rata.

Föreningens bankgiro: 700-8154