Hjelmarens historia

På initiativ av Gerhard Bendz har sedan 1971 utgivits ett medlemsblad med notiser om familjehändelser inom släkten. Bladet var ursprungligen avsett att utgöra ett medium för uppföljning av släktbokens data. Någon regelbundenhet var inte påtänkt …”utan bladet utges med nytt nummer, när redaktionen har tid och lust, tillräckligt material förefinnes och ekonomin tillåter”. Under de första tio åren kom ett nummer per år och innehöll nästan bara uppgifter om födda, vigda och döda.

Från 1980 utvidgades medlemsbladet med någon artikel, kåseri eller berättelse om någon mer eller mindre känd ättling, i förhoppning att man på detta sätt skulle öka läsvärdet. Ibland kunde delar av en släktgren presenteras. Sidantalet utökades successivt från 4-8 sidor till 12-24 sidor idag.

Från 1982 utkommer Hjelmaren i regel med två nummer per år. Hjelmaren finns som pdf-fil och i en tryckt version, som skickas ut till alla medlemmar.

Alla släktmedlemmarna inbjuds att medverka med manus och foton. Kontakta redaktören.

Redaktionsmedlemmar genom åren har varit:

Nr 1-6        Gerhard Bendz, Beatrice von Hofstren, Bengt O. T. Sjögren
Nr 7-10      Bengt O. T. Sjögren
Nr 11-12   Claes von Hofsten, Margareta Sunnerholm
Nr 13         Claes von Hofsten
Nr 14         Claes von Hofsten, Margareta Sunnerholm
Nr 15-25   Claes von Hofsten
Nr 26-35   Vibeke Carlander
Nr 36         Olof Cronberg
Nr 37         Mica Törnqvist
Nr 38-56   Olof Cronberg
Nr 57-71   Dag Kihlblom, Olof Cronberg, Gudrun Svensson
Nr 72-       Göran Carlander och övriga styrelsen