Släktarkivet

Första släktmötet på Grand Hotell i Stockholm 1954

Genom åren har vårt släktarkiv fyllts på med material – pärm efter pärm – bananlåda efter bananlåda. Främst är det gamla foton från mitten på 1800-talet till mitten på 1900-talet.  men också andra släktdokument. I släktarkivet finns ett dussin pärmar med bilder som Pehr-Henrik Törngren samlat in.

Med en enkel bokskanner har vi nu påbörjat att digitalisera en del av materialet och göra det tillgängligt på vår hemsida.

Arkivet är lösenordskyddat. Lösenord finns i senaste nummer av Hjelmaren.
Klicka här för att komma till arkivet.

Har du något du själv kan bidra med – det kan vara foton, dokument eller uppgifter om vilken eller vilka som finns på fotona – kan du kontakta Olof Cronberg.