Antavla och ättlingar

Under mer än hundra år har det bedrivits ett intensivt släktforskningsarbete kring Lovisa Maria Hjelm.  Med benäget bistånd från föreningens arkivarie Olof Cronberg kan vi här publicera en fullständig digital förteckning över hennes ättlingar i tre generationer, samt en antavla så komplett som bara ett idogt släktforskningsarbete medger.
Vi har begränsat uppgifterna till ättlingar i tre generationer då vi vill undvika att lägga upp uppgifter på internet om nu levande personer som inte är tillfrågade. Det är osannolikt att så skulle kunna vara fallet, men är det ändock på så vis, beklagar vi det och tar bort personen om denne så önskar. Kontakta i så fall Olof Cronberg.

Länk till Lovisa Maria Hjelms ättlingar

Länk till Lovisa Maria Hjelms antavla