Antavlor och ättlingar

Under mer än hundra år har det bedrivits ett intensivt släktforskningsarbete kring Lovisa Maria Hjelm.  Med benäget bistånd från föreningens arkivarie Olof Cronberg kan vi här publicera en fullständig digital förteckning över hennes ättlingar i tre generationer, samt en antavla så komplett som bara ett idogt släktforskningsarbete medger.

En ny version av Lovisa Maria Hjelms ättlingar har lagts upp. Den sträcker sig fem generationer framåt, men är begränsad på så sätt att inga nu levande personer redovisas. Vi har också kunna lägga till porträtt på ett hundratal ättlingar som i huvudsak kommer från Pehr Henrik Törngrens släktpärmar. Informationen om personerna är i huvudsak densamma som i släktboken. Finner du några fel eller har några synpunkter, så får du gärna  kontakta i så fall Olof Cronberg.

Länk till Lovisa Maria Hjelms ättlingar

Länk till Lovisa Maria Hjelms antavla

Länk till Wetterbergs antavla (Hjelmaren nr 86)