Hjelmaren

Hjelmaren är föreningens medlemsblad, som produceras helt i egen regi.
Normalt ges ett nummer ut på hösten och ett på våren, men förskjutningar kan ske.
Upplagan är ca 300 ex.

Om du, trots betald medlemsavgift, inte får Hjelmaren
v g kontakta Göran Carlander

Om du som är medlem saknar något nummer kan du kontakta Göran Carlander så skickar vi en kopia. Vi kan också söka på plats, person eller annat i alla nummer av Hjelmaren.