Hjelmaren

Hjelmaren är föreningens medlemsblad, som produceras helt i egen regi.
Normalt ges ett nummer ut på hösten och ett på våren, men förskjutningar kan ske.
Upplagan är ca 300 ex.

Hjelmarens historia

Om du, trots betald medlemsavgift, inte får Hjelmaren
v g kontakta Göran Carlander

Alla Hjelmaren finns också samlade på en lösenordsskyddad sida, som är tillgänglig för alla medlemmar i släktföreningen. Där kan du söka om det finns något skrivet om någon äldre släkting. Sök på namn, plats eller annat.
Inloggningsuppgifter finns i senast nummer av Hjelmaren.