Hjelmaren

Hjelmaren är föreningens medlemsblad, som produceras helt i egen regi.
Normalt ges ett nummer ut på hösten och ett på våren, men förskjutningar kan ske.
Upplagan är ca 350 ex.

Om du, trots betald medlemsavgift, inte får Hjelmaren
v g kontakta Göran Carlander