Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar

Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar är en ideell förening, som bildades 1954. Alla som är ättlingar till Lovisa Maria Hjelm (1754-1850), eller som är intresserade av föreningen kan bli medlemmar. I dagsläget finns ca 250 medlemmar. Totalt finns uppskattningsvis 10 000 ättlingar.

Lovisa Maria Hjelm

Lovisa Maria Hjelm föddes 11/11 1754 i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Hon var dotter av arkliskrivaren, sedermera amiralitetskamreren Johan Peter Hjelm och hans hustru Helena Margareta Myrtin. Johan Peter Hjelm tog 1760 initiativ till brandförsäkringskassa för Karlskrona stads fastighetsägare, men förlorade huvudparten av sin förmögenhet vid stadens brand 17/6 1790.

Vid sexton års ålder blev Lovisa Maria 14/6 1771 gift med amiralitetspastorn Elias Billberg (1745-1785). Tre år efter bröllopet blev Elias Billberg kyrkoherde i Bunkeflo strax söder om Malmö, där han dog 1785 endast 40 år gammal. I detta sitt 14-åriga äktenskap födde Lovisa Maria tolv barn av vilka fem dog i späd ålder.

Efter makens död flyttade Lovisa Maria 1788 tillbaks till sina föräldrar i Karlskrona. Två år senare brann staden, och familjen förlorade hus och hem.
1790 köper hon en tomt i hörnet av Ö. Köpmangatan och Bredgatan i Karlskrona, där hon under 1791 lät uppföra en gård. Den kallas idag Flensburgska gården. Läs mer.

Ättlingar vid graven i Lund

I slutet av 1791 ingick Lovisa Maria så vid 37 års ålder sitt andra gifte, med den 44-årige amiralitetskamreraren Carl Johan Schlyter. I detta andra äktenskap, som också kom att vara i fjorton år, föddes två barn. Under åren 1795-1800 bodde makarna på Elleholms gård vid Mörrumsån. När maken dog öppnade hon 1805 en flickpension i Karlskrona.

Efter moderns död 1818, flyttade hon till Lund, där hennes äldsta dotter var biskopinna. Hon avled 27/7 1850 i biskopshuset i Lund efter att ha levt nästan 96 år. På hennes gravsten på Sankt Peters Klosters kyrkogård i Lund nämnes hon ”Stammoder för 14 barn, 69 barnbarn, 78 barnbarnsbarn och 1 barnbarns barnbarn”.