Lovisas bouppteckning

Lovisa Maria dog ju 1850 i Lund, och då kan man tycka att bouppteckningen skulle finnas vid Lunds rådhusrätt, men i universitetsstäderna hade universiteten egen jurisdiktion. I hennes fall har bouppteckningen lämnats in till universitetets kansli och finns i kansliets arkiv (Lunds universitets kanslis arkiv E18A:9).

Närvarande vid bouppteckningen var bara professorn Carl Johan Schlyter (son i andra giftet f. 1795) och filosofie magister August Hammar (dotterson i första giftet f. 1826), men de hade fullmakt för övriga arvingar. Av Lovisa Marias vuxna barn hade Gustaf Billberg, Johan Peter af Billbergh, Helena Billberg g. Faxe och Eliana Billberg g. Hammar avlidit, och deras barn uppräknas därför i bouppteckningen.

Mamsell Annette Hofverberg, dotterdotter, hade varit närvarande vid Lovisa Marias dödstimme och redogjorde för boet. Eftersom Lovisa Maria avled i hög ålder, så innehöll boet inte så många föremål, men några silversaker och några möbler fanns det. Vidare hade hon lånat ut pengar till barnen och det fanns också nästan 400 rdr på Lunds sparbank, så totalt hade boet 2 626 rdr i tillgångar.

Hennes bouppteckning i original finns att ladda ner här (OBS! Stor fil ca 30 Mb).