Regionalt släktmöte i Hova 9 oktober 2021

Tack alla som bidrog till ett lyckat släktmöte!

 

Vi samlas klockan 12.00 vid prästgården, Torggatan 1.
Föreningen bjuder på en enkel lunch i flygeln där Benedicta Schönherr tillbringade sina sista år.
Efter lunchen besöker vi prästgården och parken.
Under guidning av Vibeke Carlander besöker vi minnesmärket över slaget vid Hova 1275 och kyrkan innan vi går eller åker till begravningsplatsen (500 meter) där vi lägger ner blommor på anfädernas gravar. De som vill kan också besöka platsen där den årliga Riddarveckan med kortege och tornerspel äger rum.
Vi återsamlas sedan i församlingshemmet. Vibeke berättar om släktens liv i Hova. Glöm inte att det alltid är roligt att även höra andra som har släktanekdoter eller -minnen att berätta. Avslutning ca 17.00.
Läs mer om Hova på sidorna 10 och 11 i Hjelmaren nr 82

Praktiska detaljer
Var och en ombesörjer själv resa till och från Hova samt eventuell övernattning. I Hova finns BriQ hotell, 0506-77 70 70. Bil från Stockholm tar ca 3 tim och från Göteborg 2,5 tim.  Det finns också goda möjligheter att ta sig till Hova med tåg och buss. Vill du ha hjälp med information om möjlig samåkning till Hova, kontakta Göran Carlander.


Prästgården i Hova där många i släkten Carlander har sina rötter!