Författararkiv: Göran Carlander

Inbjudan till regionalt släktmöte i Örebro 19/5 2018

Vi hälsar alla medlemmar, släkt och vänner varmt välkomna till det regionala släktmötet i Örebro lördagen den 19 maj 2018.
Vi vill gärna visa upp det bästa av vår stad och har sammanställt ett program, som du kan läsa mer om nedan. Där finns också information om hur du anmäler dig.
Vi tycker att det ska bli roligt att få träffa och lära känna så många som möjligt i föreningen.
                               Lena Linder           Tore Mellberg          Olle Linder

Örebro slott

Program

11.00 Svampen
Här blir det samling för alla. Det finns bra parkeringsplatser och vi tänker oss att vi under fikat delar in oss i färre bilar för vår vidare tur i Örebro.
Svampen är vattentornens vattentorn. Absolut en sevärdhet som är värd att
titta på – vacker form som var ett arkitektoniskt mästerverk då det restes i mitten av femtiotalet,
titta i – man tar hissen upp och kommer rakt ut i en fotoutställning om hur svampen byggdes
titta från – om vädret är klart har man en fantastisk utsikt över Örebro med omnejd.
I serveringen får var och en köpa sitt eget förmiddagsfika. Här finns både mackor och kakor, kanske finns det till och med Neptunusbakelser. Så alla kan välja vad man är sugen på. Vi får en egen lite avskild avdelning längre in i serveringen där vi kan träffas i lugn och ro.
12.30 Örebro slott
Vi får en egen guidad rundtur i slottet, med start inne på borggården. (Det kan vara kallt i skuggorna här, tänk på det när du klär dig).  Rundturen tar ungefär en timme. Örebro slott har fortfarande vissa spår från 1300-talet, men under årens lopp har det genomgått många förändringar. Det är i allra högsta grad ett levande slott, residens för landshövdingen och plats för turistbyrån. De stora salarna fungerar för diverse evenemang, det är verkligen ett öppet slott.
14.00 – 16.00 Naturens Hus
Det som tidigare var Örebros baksida är nu Örebros framsida. Naturens Hus står kvar som en del av de byggnader runt oljehamnen som låg här. Kommunens ekolog Mats Rosenberg har med varsam hand skapat en naturmiljö som är behaglig för rekreation och strövtåg.
Till Naturens hus vallfärdar många Örebroare för att äta lunch eller fika. Det ska vi också göra, men vi tar bilarna ut. Vi kommer att få lunchen serverad i ett enskilt rum, där vi kan få rå oss själva. Vi kommer även att få ett föredrag av någon av naturguiderna som ska berätta om omgivningarna och deras framväxt.

Här slutar vårt arrangemang. Vi hjälps åt att se till att alla får skjuts tillbaka till Svampen och sin egen bil, eller till resecentrum. För den som vill, kan man ta en härlig promenad till stans gamla soptipp, Venatippen, nu omskapad till vackert böljande landskap med betande kor och får med utsikt över Hjälmaren.

Priset för allt är 250 kronor och då ingår allt, utom förmiddagens fika.

Lena Linder sköter kassan. Det går att swisha pengar till henne (072 733 9595), det går att sätta in pengar på konto Nordea 3300 561118-1420 och det går att betala kontant när vi ses.

                                                                    +++++++++

Anmälan senast den 5 maj

Till Tore Mellberg, tore.mellberg@gmail.com, tel. 070 554 86 58 (samtal eller SMS). Du kan också skicka ett kort med dina uppgifter till hans adress Skoghallsvägen 12C, 719 40 Garphyttan.

I anmälan berättar du: Vem du är, vilka du anmäler, om någon har matallergi eller speciella preferenser, och hur ni kommer till Örebro (om man kommer med tåg eller buss fixar vi så att ni blir hämtade. Det är inga problem, avstånden är små).

Släkten Schlyters Y-DNA – haplogrupp R1b1a2

En av våra Schlyter-ättlingar Frans Schlyter har haft vänligheten att göra ett Y-DNA-test via testföretaget familytreedna.com. Vi har därmed fått reda på att släkten Schlyter har haplogrupp R-M269. Denna kallas också R1b1a2.

Denna haplogrupp är en av de allra vanligaste i kontinental-Europa. Man tror att den uppstod i östra Europa och sedan spreds västerut. Den ska idag ha högst frekvens i södra Storbritannien och västra Frankrike där mer än 80 % av männen ska ha haplogrupp R1b. Släkten Schlyter antas ju från Nordtyskland där frekvensen är 40 % och därmed också mycket vanlig där.

Frans Schlyter fick inga fullträffar på 37-markörsnivå, vilket innebär att det rimligen inte finns några närmre släktingar till honom på hans raka fäderne som har gjort Y-DNA-test hos företaget. På 25-markörnivå finns 20 personer som har 23 av 25 markörer gemensamma. Sannolikheten för att de skulle vara släkt uppges passera 50 % chans vid 16 generationen. Med tanke på att släktnamnet Schlyter går att följa åtminstone tolv generationer tillbaka, så känns det som mindre sannolikt att man skulle finna släktskap till andra personer som inte har släktnamnet Schlyter.

Som ett kuriosum finns på 25-markörsnivån inte mindre än fyra personer med släktnamnet Stewart (Stuart) med stamfäder i 1800-talets North Carolina, i 1700-talets Alabama respektive i 1600-talets Irland. Dessa kan troligen vara släkt med varandra. Dessa har dock ingenting med släkten Schlyter att göra.

Vi väntar sedan länge på släkten Billbergs Y-DNA. Testet är beställt men svaret har inte kommit ännu.

Lovisa Marias DNA – haplogrupp U4b1b1

Lovisa Marias dotterdotters dotterdotters dotterdotter Ata Bergman har låtit testa sitt mitokondrie-DNA. Det är en liten cirkulär DNA-sträng som följer med äggcellen och därför alltid ärvs på mödernet. Alla Lovisa Marias ättlingar på det raka mödernet har därför samma mitokondrie-DNA som Lovisa Maria själv.

Det visar sig att Ata Bergman, och därmed också Lovisa Maria, tillhör haplogrupp (DNA-grupp) U4b1b1, vilket visar sig vara en relativt ovanlig grupp. Det är bara ett par procent av befolkningen har haplogrupp U4 som lär härstamma från jägarfolk. Så här står det på engelska wikipedia:

Haplogrupp U4

Den ska ha uppstått under äldre stenåldern för ungefär 25 000 år sedan och ska ha spritts i Europa före den sista istiden. Det är således en gammal haplogrupp som är relativt sällsynt i dagens befolkning. Man finner den högsta koncentrationen i Skandinavien och i Baltikum. Det finns också kopplingar till rester av gamla jägar-samlar-folk som finns hos urbefolkning i Sibirien.

Bryan Sykes är en forskare som på 90-talet skrev en bok Evas sju döttrar, som handlar om de sju huvudgrupperna av mitokondrie-DNA. Han skriver en populärversion om haplogrupp U4: Ulrikes klan är inte bland de ursprungliga klanerna i ”Evas sju döttrar”, men eftersom strax under 2 % av européerna tillhör denna klan, så borde den räknas till en av de till antalet viktiga klanerna. Ulrike levde för ungefär 18 000 år sedan i ett kallt Ukraina som då var nordgränsen för mänskliga bosättningar. Ulrikes ättlingar är inte särskilt vanliga någonstans men finns i norra och östra Europa med högst koncentration i Skandinavien och Baltikum.

Haplogrupp U4 kopplas till gamla euroipeska jägar-samlar-folk. Man har funnit haplogruppen hos 7200-6000 år gamla gropkeramikkulturen på Gotland och hos den 4400-3800 år gamla danska klockbägarkulturen i Damsbo. Undergruppen U4a2 är kopplad till stridsyxekulturen som florerade 5200-4300 år sedan i östra och centrala Europa och i större delen av norra Europa mellan floderna Rhen i väst och Volga i öst. DNA-rester från nordisk bronsålder 3500-3300 år gamla funna vid Bredtoftegård i Danmark antas vara kopplade till gruppen U4c1.

Av personer testade hos FamilytreeDNA, så finns det hittills ingen annan som har exakt samma haplogrupp som Lovisa Maria. Som ni förstår har dock Lovisa Maria gamla anor!

60-årsjubileumsträff i Stockholm

60årsjubiluemFör att fira att det är 60 år sedan släktföreningen grundades hade vi en jubileumsträff den 16 november på Harö krog som ligger på en pråm som ligger för ankar vid Kungsholmen. Ett 40-tal medlemmar var på plats, varav tre som även var med vid grundande 1954. Det var Gunilla Schlyter, Christer Richert och Lars Linder.

Ordförande Anders Holm inledde med att berätta om bakgrunden Harö krog och Nordens ljus som äger pråmen. Vi avnöjt därefter en delikat söndagslunch-buffé. Till kaffet gjorde förre ordförande Lars Linder en personlig återblick på de 60 åren med släktföreningen. Därefter höll Olof Cronberg ett anförande om Lovisa Maria och genetisk genealogi, dvs vad DNA kan innebära för släktföreningen.

I mitten sitter Lars Linder och Christer Richert som var med vid föreningens grundande 1954

I mitten sitter Lars Linder och Christer Richert som var med vid föreningens grundande 1954

Styrelsemöte 3/9 2014.

Styrelsen har haft ännu ett styrelsemöte. Mötet genomfördes som ett telefonmöte. Under mötet behandlades praktiska frågor kring utgivning och distribution av Hjelmaren nummer 68, som kommer att skickas ut i slutet av september. Vidare diskuterades kommande regionala släktträffar och och det stora släktmötet 2016.
OBS! Missa inte jubileumsträffen i Stockholm den 16 november.
DNA-prover blir allt viktigare (se separat artikel) och mötet beslutat att bekosta ett prov som har strategisk betydelse för släktforskningen i föreningen. Mer om resultatet kommer senare.
Ekonomin är svag men kommer ändå att ge möjlighet att ge ut 2 nummer av Hjelmaren under 2015.

DNA och Lovisa Maria Hjelm

Under de senaste åren har DNA gjort sitt intåg i släktforskningen. I vissa fall kan DNA användas för att med hög sannolikhet påvisa eller avvisa släktskap, men i de flesta fall kan man bara påvisa möjliga släktskap.

Idag finns det tre huvud-tester: Y-DNA, mt-DNA och autosomalt DNA.

  • Y-DNA är DNA:t som finns på Y-kromosomen. Den ärvs från far till son och alla män på det raka fädernet har samma kromosom. Det är bara män som kan göra Y-DNA-test då det bara är män som har en Y-kromosom.
  • mt-DNA är förkortning för mitokondrie-DNA. Det är en liten DNA-sträng som finns i mitokondrierna utanför cellkärnan. Det innebär att DNA-strängen följer med äggcellen som kommer från modern. Det medför att alla som har gemensamt möderne har samma mt-DNA. Både kvinnor och män kan göra mt-DNA-test, eftersom alla har ärvt mt-DNA från sin mor.
  • Autosomalt DNA-test är ett test som täcker alla kropps-kromosomerna inklusive X-kromosomen. Ungefär 1 miljon positioner på kromosomerna som ofta växlar testas. Som resultat redovisas vilka andra personer som har lite längre DNA-sträckor gemensamt. Totalt har DNA en längd av knappt 6800 centi-Morgan (cM). Barn ärver ca 3400 cM från vardera föräldern. Barnbarn ärver ca 1700 cM från vardera far- eller morföräldern. Om man är släkt fem till sex generationer tillbaka, kan man få runt 100 cM gemensamt. Har man en mindre DNA-mängd gemensamt ligger släktskapen ofta betydligt längre bort, och man är då ofta släkt på mer än ett sätt. Alla kan göra ett autosomalt DNA-test.

Vad har detta med Lovisa Maria Hjelm att göra?

Det skulle vara intressant att ta reda på vad Lovisa Maria hade för mitokondrie-DNA. Det kan man göra genom att testa någon ättling som härstammar från Lovisa Maria på det raka mödernet, det vill säga att testa någon ättling vars mormors mormors … mor var Lovisa Maria.

Eftersom Lovisa Maria var en kvinna så hade hon inget Y-DNA. Det kan dock vara intressant att veta vilken y-kromosom som Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter hade. Det kan vi ta reda på genom att testa någon manlig ättling som härstammar på det raka fädernet, det vill säga någon Billberg och någon Schlyter vars farfars farfars … far var Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter. Naturligtvis skulle det också vara intressant att testa någon manlig ättling till Lovisa Marias far Johan Peter Hjelm för att fastställa den hjelmska släktens Y-DNA, men då får man gå utanför vår släktförening.

Jag har själv gjort ett autosomalt DNA-test. Om det är fler ättlingar som har gjort autosomalt DNA-test, skulle det vara av värde att jämföra resultaten för att se om vi har något DNA gemensamt. I förlängningen skulle vi då kunna finna DNA-sekvenser som Lovisa Maria kan ha haft.

Hur går testet till?

Det är enkelt att göra ett DNA-test. När man beställt ett test får man hemskickat ett test-kit som består av två små skrapor och provrör. Man skrapar sedan sig på kindens insida under en minut vid två olika tillfällen. Därefter skickas provrören till laboratoriet i ett kuvert. Ett par månader senare får man resultatet, som man når via en personlig inloggning på deras webbsida. Resultatet går även att tanka ner till den egna datorn.

Jag beställde DNA-testen från ett amerikanskt företag som heter FamilyTreeDNA – www.familytreedna.com, som är det mest använda laboratoriet av släktforskare. Avsiktligt görs inga tester av sjukdomsgener.

För ett mt-DNA-test rekommenderar jag att man beställer Mt Full sequence för 199 US dollar. För ett Y-DNA-test kan man börja med Y37 (37 markörer) som kostar 169 US dollar. Det autosomala testet kallas här FamilyFinder och kostar 99 US dollar.

Om du redan har gjort något av testerna får du gärna höra av dig till mig. Likaså om du har några frågor eller funderingar om vilket test som du ska välja. Mejla i så fall till olof.cronberg@abc.se

Olof Cronberg