Kategoriarkiv: Föreningen

Släktmöte i Malexander den 9/9 2023

Vi försöker att sprida våra träffar så att det ska bli någon rättvisa i vilka som måste åka långt till mötena och vilka som har nära. Denna gång blir det lätt för alla er som bor i Östergötland. Även medlemmar i Stockholm, runt Mälaren och i norra Småland får relativt korta resor.
MEN ALLA ÄR NATURLIKTVIS LIKA VÄLKOMNA!
Malexander är en kyrkby i Boxholms kommun, vackert belägen vid sjön Sommens norra strand och här är knappt 100 personer bosatta permanent. Under sommarhalvåret växer byn med det mångdubbla – alltså en utpräglad semesterort med många fritidsboende i byn och på den stora campingplatsen som är öppen året runt. Se malexandercamping.se

Program

– Kl. 10.00 Samling på ”torget” i Malexander. Introduktion till dagen. Kaffe.
– Kl. 10.30 Hembygdsföreningen berättar om bygden och vi besöker gården Södra Sand som är ett friluftsmuseum i all enkelhet, besök i kyrkan om tid finnes.
– Kl. 12.00 Lunch på Svärdshuset (innehavarna heter Svärd, de driver även hotellet).
– Kl. 13.00 Avfärd med en av de få vedeldade ångbåtar som finns i landet. Boxholm II, är namnet, och hon har bogserat timmer på sjön Sommen från 1904 till 1966, då den byggdes om till ren passagerarbåt. Se vidare www.boxholm2.com. Under färd – information om sjön och miljöarbetet som pågår för att bl.a. stärka sjöns relikter, röding o insjööring. För många är detta ett ypperligt tillfälle att besöka en ”bortglömd” del av vårt vackra land.
Tid på båten för småsamtal, musikunderhållning av släktingar och kanske någon annan aktivitet ombord. Det är fritt fram för egna initiativ!
– Kl.15.30 åter Malexander och avslutning. För de som önskar kan det nog bli en liten kaffetår innan alla återvänder hem.

Vill man stanna kvar och övernatta finns Svea Hotell i Malexander. De har fem rum och nås på telefon 0709-999 529 eller e-post: kontakt@makarnasvard.se. Hemsida www.makarnasvard.se

Våra värdar, Hans och Ulla Carlander, hälsar oss välkomna och vill verkligen betona att en färd med Boxholm II är något helt unikt i vackra omgivningar.
Och har ni frågor som rör praktiska ting får ni gärna ringa till Hans: 070 322 67 26.

Denna dag får alla betala för mat och dryck. Föreningen står för övriga kostnader och tänker att det även är ett sätt att gynna det lokala kulturlivet där vi är.

Efteranmälan
Kan göras i mån av plats direkt till Hans Carlander 070 322 67 26

Släktmöte i Lund 15-16 oktober 2022

Här finns protokoll från mötet

Program (läs mer i Hjelmaren nr 83)

Lördag 15/10
10.00-12.30 Konsert och klockspel (individuellt besök, ingen kostnad) Lunchmacka kan köpas i caféet
13.00 Samling Laurentisalen
13.30 Föredrag av prof. Eva Helen Ulvros
15.30 Släktnytt. Olof Cronberg
Ca 16.00 Släktmötesförhandlingar
(paus ca 1,5-2 timmar)
18.30 Släktmötesmiddag à 360 kr

Söndag 16/10
09.30 Besök Lovisa Marias grav
11.00 Besök Kulturen i Lund
Ca 12.30 Kulturens restaurang. Sallad 180 kr

Var och en bokar själv övernattning. Det finns gott om hotell i närheten av domkyrkan och Kulturen i Lund. På internet finns www.booking.com och www.hotels.com där det går att välja lämpligt alternativ och boka.

Alla betalningar sker direkt på plats!

Hjelmaren nr 80 nov 2020.

Nu pågår utskick av Hjelmaren nr 80 till alla medlemmar.
I detta nummer kan du läsa två intressanta artiklar av Olof Cronberg bl a om hur det har gått till att, falskeligen, skaffa rötter i gamla kungahus. Där kan du även läsa Vibekes artikel om carlandrarnas tid på Hova Prästgård .

Det är också platsen där vi planerar förlägga ett regionalt möte den 24 april 2021. (Anmäl redan ditt intresse redan nu i detta formulär).

Om du i senast 15/11 2020 inte fått tidningen ber vi dig kontakta Göran Carlander, goran@carlander.se, 0703-264031.
Kanske beror det på att du flyttat. Här kan du i så fall anmäla din nya adress.

Släktmöte i Stockholm 21-22/9 2019

Oskar Langenskiöld berättar om Riddarhusets historia

Ett femtiotal medlemmar samlades i Riddarhuset för att, under Oskar Langenskiölds (släkt till Carlander) sakkunniga och engagerad ledning, göra en rundvandring och få lyssna till berättelsen om själva byggnaden och vilken verksamhet det varit där.

Gunnar Ceréus och Oskar Langenskiöld vid af Billberghs adelsbrev och sigill.

Släktingen Johan Peter av Billbergh adlades 1826 och hans  adelsbrev och sigill förvaras i Riddarhusets arkiv. Historien om hur det gick till kunde utvecklas av Gunnar Ceréus, en nutida släkting till  Johan Peter.

Släktmötesförhandlingarna och efterföljande middag var förlagda till Scandic Foresta hotell på Lidingö. Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 450 kr på 3 år och Vibeke Carlander valdes in i styrelsen i stället för Marianne Löfqvist-Kellander som avböjt återvalÖvriga i styrelsen omvaldes.

Sofia berättar om Lena Andersson och hennes verk.

Söndagen inleddes med ett besök på Millesgården där Sofia guidade runt i Lena Anderssons utställning. Släktmötet avslutades med gemensam lunch. 

Utförligare reportage om släktmötet kommer i nästa nummer av Hjelmaren som kommer i slutet av november.

Programmet

Hjelmaren nr 77

Denna vecka, d v s senast 7 juni 2019 bör du som medlem ha fått medlemsbladet Hjelmaren nr 77 och en inbjudan till släktmöte i Stockholm.

Registret är dessvärre inte alltid à jour och PostNord inte alltid tillförlitlig. Om tidningen uteblivet eller något annat blivit fel, ber jag om ursäkt och ber också om att kontakta mig så att jag kan rätta till det.

Vänliga släkthälsningar

Göran Carlander
goran@carlander.se (0703-264031)

Styrelsemöte 3/9 2014.

Styrelsen har haft ännu ett styrelsemöte. Mötet genomfördes som ett telefonmöte. Under mötet behandlades praktiska frågor kring utgivning och distribution av Hjelmaren nummer 68, som kommer att skickas ut i slutet av september. Vidare diskuterades kommande regionala släktträffar och och det stora släktmötet 2016.
OBS! Missa inte jubileumsträffen i Stockholm den 16 november.
DNA-prover blir allt viktigare (se separat artikel) och mötet beslutat att bekosta ett prov som har strategisk betydelse för släktforskningen i föreningen. Mer om resultatet kommer senare.
Ekonomin är svag men kommer ändå att ge möjlighet att ge ut 2 nummer av Hjelmaren under 2015.

Styrelsemöte 11 januari 2014

Samtliga i styrelsen, med undantag för Olof som fanns i Kamerun och inte gick att koppla upp, deltog i telefonmötet.
Innehållet i kommande nummer 68 och 69 av Hjelmaren diskuterades. Det beslutades att den planerade utgivningen av nummer 68 senareläggs till september 2014 för att kunna få med en inbjudan till ett planerat regionalt släktmöte i Stockholm den 16 november. Det är då 60 år sedan släktföreningen bildades och 260 år sedan vår anmoder Lovisa Maria Hjelm föddes i Karlskrona.
Första släktmötet 1954 hölls på Grand Hotell i Stockholm. För att markera detta jubileum kommer Anders att lägga upp ett program som startar med brunch i vinterträdgården på Grand. Därefter planeras ett besök på Millesgården. Mer om programmet på denna hemsida senare.

Medlemsavgiften för 2013-2015

På släktmötet i Blekinge i september 2013 beslutades att höja medlemsavgiften till 400 kr för den kommande 3-årsperioden. Inbetalningskort kommer att skickas ut tillsammans med tidningen Hjelmaren nr 67 som kommer i slutet på november.
Vill du betala redan nu går det bra. Betala till bankgiro 700-8154. Glöm inte att skriva ditt namn och gärna emailadress om sådan finns.