Styrelsemöte 3/9 2014.

Styrelsen har haft ännu ett styrelsemöte. Mötet genomfördes som ett telefonmöte. Under mötet behandlades praktiska frågor kring utgivning och distribution av Hjelmaren nummer 68, som kommer att skickas ut i slutet av september. Vidare diskuterades kommande regionala släktträffar och och det stora släktmötet 2016.
OBS! Missa inte jubileumsträffen i Stockholm den 16 november.
DNA-prover blir allt viktigare (se separat artikel) och mötet beslutat att bekosta ett prov som har strategisk betydelse för släktforskningen i föreningen. Mer om resultatet kommer senare.
Ekonomin är svag men kommer ändå att ge möjlighet att ge ut 2 nummer av Hjelmaren under 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *