Redan två styrelsemöten

Styrelsen har sedan släktmötet i september redan hunnit avverka 2 styrelsemöten.
Det första hölls i samband med släktmötet och syftet var framförallt att konstituera styrelsen och utse firmatecknare. Dag Kihlblom blev redaktör och tillika vice ordförande, Gudrun Svensson fortsätter som sekreterare, Göran Carlander blev kassaförvaltare och Olof Cronberg fortsätter som arkivarie. Övriga två ledamöter kommer senare att tilldelas uppdrag.
Det andra mötet hölls hos Dag Kihlblom i Jönköping den 13 november. Där behandlades verksamhetsplanen för de kommande tre åren. I denna ingår bland annat planering för de regionala träffarna och nästa släktmöte. En stor del av tiden ägnades också åt nästa nummer av Hjelmaren och praktiska frågor kring utskick och medlemsvård.

Nästa styrelsemöte blir i form av ett telefonmöte den 12 februari.