Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hjelmaren på webben

Vi har börjat att lägga upp gamla utgåvor av Hjelmaren på webben. Fn finns nr 38-45 och nr 49-59 på webben. Det är en digitaliserad version av den publicerade pappersversionen, vilket innebär att även familjenotiser finns med. I dagsläget har vi lagt ut Hjelmaren fram till och med 2009. Tanken är att komplettera med äldre nummer så småningom.

Här finner du Hjelmaren.

Utvärdering enkäten

Tack alla som skickat in enkäten. Tack också för alla trevliga och uppmuntrande kommentarer.

Vi har fått in ett 40-tal svar, som vi nu utvärderat.  Det är ingen entydig bild vi får fram, men kan ändå sammanfattas som så här:

  • Släktmöten var tredje år är något viktigare än de regionala träffarna. Lämpliga platser för dessa kan vara i regionerna runt Malmö, Stockholm och Göteborg. Vi kommer att försöka förlägga dessa till platser där det finns flest ättlingar.
  • Hjelmaren är viktig och uppskattad. Artiklar levnadsbeskrivningar om nu levande ättlingar, historiska personer och bemärkta kvinnor har föreslagits. Redaktionen tackar för synpunkterna.
  • Det finns ganska många önskemål om en medlemsmatrikel. Styrelsen har beslutat att bilägga en sådan med nästa nummer av Hjelmaren.
  • Intresset för att arrangera en resa till Frankrike är tveksamt och styrelsen har beslutat att lägga dessa planer på hyllan tills vidare.

 

Carlandersläkten

 

I Hljelmaren nr 63 finns en artikel om släkten Carlander. Där finns ett gruppfoto med Christofer Carlander (Gamlestadens fabriker). Det är personen i hatt.

Med benäget bistånd från ättlingen Hans Carlander, vars farfar var Olof, har vi rett ut en del av de som finns med på bilden.

Bredvid Imanuella ser vi en av systrarna, oklart vilken. Fotot är taget omkring 1885.

Vet du vilka de övriga personerna är på bilden tar vi tacksamt emot uppgifterna, gärna också med lite bakgrundsinformation. Klicka på bilden för förstoring.

Eleganten Einar – på webben

I höstas hade Liljewalchs en stor utställning om Hjelm-ättlingen Einar Jolin (1890-1976), som tillhör den carlsonska grenen.

Eleganten Einar är en tematisk utställning, där 1910- och 20-talets verk blandas med Jolins senare produktion. Där somliga klagat över ”yta” pekar man på stil och där andra sagt ”massproduktion” lyfter man fram en konstnär som aldrig tröttnade på att med färgen och linjernas raffinemang skapa sitt sofistikerade universum. Presentation av porträttören, stillebenmålaren och Stockholmsskildraren är en omvärdering och rekonstruktion av hans lekfulla elegans.

Hela 140 målningar visades, och du kan själv bläddra bland dem på Liljewalchs hemsida.

Olof Cronberg