Utvärdering enkäten

Tack alla som skickat in enkäten. Tack också för alla trevliga och uppmuntrande kommentarer.

Vi har fått in ett 40-tal svar, som vi nu utvärderat.  Det är ingen entydig bild vi får fram, men kan ändå sammanfattas som så här:

  • Släktmöten var tredje år är något viktigare än de regionala träffarna. Lämpliga platser för dessa kan vara i regionerna runt Malmö, Stockholm och Göteborg. Vi kommer att försöka förlägga dessa till platser där det finns flest ättlingar.
  • Hjelmaren är viktig och uppskattad. Artiklar levnadsbeskrivningar om nu levande ättlingar, historiska personer och bemärkta kvinnor har föreslagits. Redaktionen tackar för synpunkterna.
  • Det finns ganska många önskemål om en medlemsmatrikel. Styrelsen har beslutat att bilägga en sådan med nästa nummer av Hjelmaren.
  • Intresset för att arrangera en resa till Frankrike är tveksamt och styrelsen har beslutat att lägga dessa planer på hyllan tills vidare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.