DNA och Lovisa Maria Hjelm

Under de senaste åren har DNA gjort sitt intåg i släktforskningen. I vissa fall kan DNA användas för att med hög sannolikhet påvisa eller avvisa släktskap, men i de flesta fall kan man bara påvisa möjliga släktskap.

Idag finns det tre huvud-tester: Y-DNA, mt-DNA och autosomalt DNA.

  • Y-DNA är DNA:t som finns på Y-kromosomen. Den ärvs från far till son och alla män på det raka fädernet har samma kromosom. Det är bara män som kan göra Y-DNA-test då det bara är män som har en Y-kromosom.
  • mt-DNA är förkortning för mitokondrie-DNA. Det är en liten DNA-sträng som finns i mitokondrierna utanför cellkärnan. Det innebär att DNA-strängen följer med äggcellen som kommer från modern. Det medför att alla som har gemensamt möderne har samma mt-DNA. Både kvinnor och män kan göra mt-DNA-test, eftersom alla har ärvt mt-DNA från sin mor.
  • Autosomalt DNA-test är ett test som täcker alla kropps-kromosomerna inklusive X-kromosomen. Ungefär 1 miljon positioner på kromosomerna som ofta växlar testas. Som resultat redovisas vilka andra personer som har lite längre DNA-sträckor gemensamt. Totalt har DNA en längd av knappt 6800 centi-Morgan (cM). Barn ärver ca 3400 cM från vardera föräldern. Barnbarn ärver ca 1700 cM från vardera far- eller morföräldern. Om man är släkt fem till sex generationer tillbaka, kan man få runt 100 cM gemensamt. Har man en mindre DNA-mängd gemensamt ligger släktskapen ofta betydligt längre bort, och man är då ofta släkt på mer än ett sätt. Alla kan göra ett autosomalt DNA-test.

Vad har detta med Lovisa Maria Hjelm att göra?

Det skulle vara intressant att ta reda på vad Lovisa Maria hade för mitokondrie-DNA. Det kan man göra genom att testa någon ättling som härstammar från Lovisa Maria på det raka mödernet, det vill säga att testa någon ättling vars mormors mormors … mor var Lovisa Maria.

Eftersom Lovisa Maria var en kvinna så hade hon inget Y-DNA. Det kan dock vara intressant att veta vilken y-kromosom som Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter hade. Det kan vi ta reda på genom att testa någon manlig ättling som härstammar på det raka fädernet, det vill säga någon Billberg och någon Schlyter vars farfars farfars … far var Elias Billberg respektive Carl Johan Schlyter. Naturligtvis skulle det också vara intressant att testa någon manlig ättling till Lovisa Marias far Johan Peter Hjelm för att fastställa den hjelmska släktens Y-DNA, men då får man gå utanför vår släktförening.

Jag har själv gjort ett autosomalt DNA-test. Om det är fler ättlingar som har gjort autosomalt DNA-test, skulle det vara av värde att jämföra resultaten för att se om vi har något DNA gemensamt. I förlängningen skulle vi då kunna finna DNA-sekvenser som Lovisa Maria kan ha haft.

Hur går testet till?

Det är enkelt att göra ett DNA-test. När man beställt ett test får man hemskickat ett test-kit som består av två små skrapor och provrör. Man skrapar sedan sig på kindens insida under en minut vid två olika tillfällen. Därefter skickas provrören till laboratoriet i ett kuvert. Ett par månader senare får man resultatet, som man når via en personlig inloggning på deras webbsida. Resultatet går även att tanka ner till den egna datorn.

Jag beställde DNA-testen från ett amerikanskt företag som heter FamilyTreeDNA – www.familytreedna.com, som är det mest använda laboratoriet av släktforskare. Avsiktligt görs inga tester av sjukdomsgener.

För ett mt-DNA-test rekommenderar jag att man beställer Mt Full sequence för 199 US dollar. För ett Y-DNA-test kan man börja med Y37 (37 markörer) som kostar 169 US dollar. Det autosomala testet kallas här FamilyFinder och kostar 99 US dollar.

Om du redan har gjort något av testerna får du gärna höra av dig till mig. Likaså om du har några frågor eller funderingar om vilket test som du ska välja. Mejla i så fall till olof.cronberg@abc.se

Olof Cronberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *