Ståhle, Anna
Nämnd som fadder 1708-05-01 i Ryssby (H) [1] .
Död 1715-01-11 i Ryssby (H) [2] .
Anna Ståhle. tavla1.gif
Död 1715-01-11 i Ryssby (H) [2] .
F Jöns Håkansson (Stalenus). tavla1.gif
Död 1659-05-13 i Myresjö (F) [3] .
FF Håkan Jönsson. tavla1.gif
Död mellan 1651-07-28 och 1651-12-31 i Jönköping [4] .
FFF Jöns Andersson. tavla1.gif
 
FM Kerstin Håkansdotter (Ståhle). tavla1.gif
Död mellan 1660 och 1661 i Jönköping [4] .
FMF Håkan Jönsson. tavla1.gif
 
M Ingeborg Nilsdotter. tavla1.gif
MF Nils Eskilsson. tavla1.gif
Död 1648 i Hult Västergård, Ormesberga (G) [3] .
 
 
MM Sigrid Jönsdotter. tavla1.gif
Död före 1653-09-16 [5] .
 
 

Levnadsbeskrivning


Vid Norra Möres sommarting 1714-06-11 mål nr 48 instämde vice jägmästaren Magnus Hagenberg salig inspektor Hans Kartmans änka Anna Kartman för det hon skolat på Vadstena kronorusthåll huggit fem st färska Ekar, en skathuggen ek samt fem st ekestäpplar och 4 st torr ekar. Anna inkommer med en skrivelse om att hennes krafter inte medger att hon är närvarande i rätten och att hon tänkt skicka sin dotterson Reisner i Karlskrona, men att hon inte har hunnit få kontakt med honom.

Vid tinget 1716 mål nr 37 instämde Anders Bergström som fullmäktig för salig Jochim Zaltous arvingar och kungl senaten till advocerande tillstånd samtliga salig inspektoren Hans Karsmans den äldres och des salig hustru Anna Ståhles barn och barnbarn anseende en skuldfordran på 117 Dr kmt med 18 års ränta på 104 Dr och 25 Dr för expenser. Alla ättlingar hade inte fått stäming varför målet uppsköts.

Vid Norra Möre hösting 1716 mål 51 framgår hennes dödsdatum. Processen om ansvar för arv och tillgångar visar sig att alla barnen utom Hans Kartman junior har avsagt sig arv, så att han blir det som får betala om dödsboet inte kan täcka dess skulder.


Relationer och barn

Gift troligen 1667 [6] .

Hans Nilsson Kartman tavla1.gif

Tullinspektor i Kalmar
Död omkring 1714 i Ryssby (H) [7] .

Anna Catharina Kartman. tavla1.gif

Född 1660 [8] .
Död 1756-02-26 i Vadstena, Ryssby (H) [1] .

Ingeborg Kartman.

Christina Kartman.

Hans Kartman.

Provinsialinspektor
Född 1681 i Kalmar [9] .
Död 1760-02.. i Ryssby (H) [9] .


Källor
  1. kb
  2. Norra Möre db HT 1716 mål 50
  3. Wilstadius, P: Lagläsaren Nils Eskilsson och hans ättlingar (1959)
  4. Ericsson
  5. sonen likpredikan: Wadstenius, Petrus Svenonis (1654). Christeligh vthfärdz-predikan, öfwer hennes kongl. may.tz wår allernådigaste regerande drotningz/ drotning Christinæ, fordom troo mans och wälförordnade assessoris vthi then konungzlige Götha-rijkes hoffrätt, sampt häradzhöfdinges öfwer Wäszboo-härad, ähreborne, högachtade och wälbetrodde Jöns Nilszons Hulthenij salige lijk, tåthet medh christelige och tilbörlige cermonier fördes och beledsagades vthu Jöneköpings stadz-kyrckio, til sin hwilokammar på kyrckiogården, hållen vthi en folckerijk och christeligh söriande försambling, then 16. septembris, åhr 1653. Aff Petro Svenonis Wadstenio, P. T. vice-pastore Junecopensi. Linköping: tryckt aff Daniel Kämpe, anno 1654.:
  6. mtl
  7. dombok
  8. dödbok
  9. Sjöström, Kalmar nation s 32

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.lovisamaria.se Framställd 2019-03-09 med hjälp av Disgen version 2018.