Kartman, Anna Catharina
Född 1660 [1] .
Levde 1735 i Vadstena, Ryssby (H) [2] .
Död 1756-02-26 i Vadstena, Ryssby (H) [3] .
Anna Catharina Kartman. tavla1.gif
Född 1660 [1] . Död 1756-02-26 i Vadstena, Ryssby (H) [3] .
F Hans Nilsson Kartman. tavla1.gif
Död omkring 1714 i Ryssby (H) [4] .
   
 
   
 
M Anna Ståhle. tavla1.gif
Död 1715-01-11 i Ryssby (H) [5] .
MF Jöns Håkansson (Stalenus). tavla1.gif
Död 1659-05-13 i Myresjö (F) [6] .
MFF Håkan Jönsson. tavla1.gif
Död mellan 1651-07-28 och 1651-12-31 i Jönköping [7] .
MFM Kerstin Håkansdotter (Ståhle). tavla1.gif
Död mellan 1660 och 1661 i Jönköping [7] .
MM Ingeborg Nilsdotter. tavla1.gif
MMF Nils Eskilsson. tavla1.gif
Död 1648 i Hult Västergård, Ormesberga (G) [6] .
MMM Sigrid Jönsdotter. tavla1.gif
Död före 1653-09-16 [8] .

Levnadsbeskrivning


Hon är som bokhållare Reussners käresta fadder åt löjtnant Brusels son Daniel 1696-08-18 tillsammans med tygmästaren Lejonfältz fru, kapten Petter Pleijs käresta Hon är som bokhållare Reussners hustru första kvinnofadder 1697-02-18 till arklimästaren Jöran Pijhlquist son Nicolaus.

1698-95-11 döps tygvaktaren Christoffer Alins dotter Sara Beata med fina faddrar.

I mtl 1715 för Ryssby, står Anna Catharina Kartman som innehavare av den gård som tidigare Filip Reusner ägde, varför hon rimligen är hans hustru.
Vid Norra Möre vinterting 1713 mål 39 rapporterar länsman Olof Holm att Anna Catarina Kartman har förlikts med saltpetersjudaren Sven Jonsson i Hultsby angående någon olovligen huggen wed på dess äga.

Vid Norra Möres höstting 1715 instämnde hon Kar Jonsson på Stora Reef, för det han skolat olovandes hugget och bortfört någon famna ved från detta hemman som madam Kartman såsom skatteägare tillhör.¶

Enl Norra Möres höstting 1716 mål 51 ska Anna Catharina Kartman köpt båda gårdarna och kvarnen vid Ryssby___ 1714-06-10 av sin moder för 300 Dr smt. Detta köp ifrågasätts om det verkligen ägt rum, och man vill att hon visar kvitton och vittnen till köpet.

Hon dödde "om 96 års ålder af matthet och swaghet, dock at hon til thet yttersta kunde låta knälanda sig i huset".

Relationer och barn

Gift.

Filip Reussner tavla1.gif

Amiralitetsbokhållare i Karlskrona
Döpt 1652-04-21 i Tyska Sankta Gertrud (AB).
Död 1711-02-08 i Karlskrona [9] .

Jean Reusner.

Anna Lovisa Reussner. tavla1.gif

Född 1698 [10] .
Begravd 1781-07-21 i Karlskrona Amiralitetsförs (K) [3] .

Hans Reussner.

Inventarieskrivare i Karlskrona

Kristina Charlotta Reussner.

Döpt 1702-06-09 i Karlskrona Amiralitetsförs (K) [3] .


Källor
  1. dödbok
  2. Ryssby AI:1a s 98
  3. kb
  4. dombok
  5. Norra Möre db HT 1716 mål 50
  6. Wilstadius, P: Lagläsaren Nils Eskilsson och hans ättlingar (1959)
  7. Ericsson
  8. sonen likpredikan: Wadstenius, Petrus Svenonis (1654). Christeligh vthfärdz-predikan, öfwer hennes kongl. may.tz wår allernådigaste regerande drotningz/ drotning Christinæ, fordom troo mans och wälförordnade assessoris vthi then konungzlige Götha-rijkes hoffrätt, sampt häradzhöfdinges öfwer Wäszboo-härad, ähreborne, högachtade och wälbetrodde Jöns Nilszons Hulthenij salige lijk, tåthet medh christelige och tilbörlige cermonier fördes och beledsagades vthu Jöneköpings stadz-kyrckio, til sin hwilokammar på kyrckiogården, hållen vthi en folckerijk och christeligh söriande försambling, then 16. septembris, åhr 1653. Aff Petro Svenonis Wadstenio, P. T. vice-pastore Junecopensi. Linköping: tryckt aff Daniel Kämpe, anno 1654.:
  9. ?
  10. db

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.lovisamaria.se Framställd 2019-03-09 med hjälp av Disgen version 2018.