Eskilsson, Nils
Lagläsare i åtskilliga härader i Småland, bosatt i Hult, Ormesberga sn
Död 1648 i Hult Västergård, Ormesberga (G) [1] .
Nils Eskilsson. tavla1.gif
Död 1648 i Hult Västergård, Ormesberga (G) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Han föddes i närheten av Växjö, då han bevistade stadens skola. Han verkar dock inte ha studerat vid något universitet. Det har ansetts att hans fader skulle ha varit hospitalspredikanten Eschillus Nicolai, men några säkra bevis finns ej. I sin ungdom hade han deltagit i krig och enligt egen uppgift en tid varit Olof Stråles fogde på Nydala. År 1609 är han lagläsare i Norrvidinge och Kinnevalds härader för att runt 1620 inneha denna befattning inom så gott som hela Tiohärads lagsaga.

Han var lagläsare i Allbo 1620-34 samt 1641-48, Norrvidinge 1609-15 samt 1620-34, Kinnevald 1609-47, Uppvidinge 1610-34, Konga 1610-47, Sunnerbo 1615-22 samt 1631-47, Västbo 1619-34, Östbo 1627-34, Östra 1630-41, Västra 1631-40. Han var dessutom vikarierande häradshövding för Nils Bielke över Kalmar län och Öland 1620 samt ledamot av 1642 års lagkommission.

I början av 1600-talet bodde han på Aneboda gård, Aneboda sn, vilken gård var anslagen till lagläsarboställe. Samtidigt ägde han en egen gård i Växjö. År 1616-08-31 erhöll han kunglig förläningsbrev på Hult i Ormesberga sn på livstid (efter denna gård antog sönerna namnet Hulthenius) och av brevet framgår att han "hafwer sigh lenge emott Rigzens Fiender vthi Lifland bruka latitt och år der sargader ochigiönom skutin worden, så att han sigh widare icke kan låthe på sådant sätt bruka".

Han var lagläsare fram till sin död. Vid valborgsmässotinget i Kinnevalds härad 1648 förmäldes, att han "ligger sjuk vid sängen", varför förhandlingarna leddes av hans son borgmästaren i Växjö Erland Nilsson. Sannolikt avled han kort därefter, ty samma år den 22 september nämnes han död, då frågan om hans efterträdare behandlades i Göta Hovrätt. (Wilstadius)

Relationer och barn

Gift [1] .

Sigrid Jönsdotter tavla1.gif

Död före 1653-09-16 [2] .

Ingeborg Nilsdotter. tavla1.gif


Källor
  1. Wilstadius, P: Lagläsaren Nils Eskilsson och hans ättlingar (1959)
  2. sonen likpredikan: Wadstenius, Petrus Svenonis (1654). Christeligh vthfärdz-predikan, öfwer hennes kongl. may.tz wår allernådigaste regerande drotningz/ drotning Christinæ, fordom troo mans och wälförordnade assessoris vthi then konungzlige Götha-rijkes hoffrätt, sampt häradzhöfdinges öfwer Wäszboo-härad, ähreborne, högachtade och wälbetrodde Jöns Nilszons Hulthenij salige lijk, tåthet medh christelige och tilbörlige cermonier fördes och beledsagades vthu Jöneköpings stadz-kyrckio, til sin hwilokammar på kyrckiogården, hållen vthi en folckerijk och christeligh söriande försambling, then 16. septembris, åhr 1653. Aff Petro Svenonis Wadstenio, P. T. vice-pastore Junecopensi. Linköping: tryckt aff Daniel Kämpe, anno 1654.:

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.lovisamaria.se Framställd 2019-03-09 med hjälp av Disgen version 2018.