Anmäla släkthändelser

Det går bra att anmäla nya släkthändelser med epost till Olof Cronberg, De uppgifter som vi önskar få är fullständigt namn med tilltalsnamn markerat, födelsedatum och födelseort, vigseldatum och ort, dödsdatum och ort, samt begravningsplats. För ingifta eller sambor önskas samma uppgifter samt uppgift om föräldrar, inklusive moderns efternamn som barn. För vuxna personer är vi också tacksamma om vi får upplysningar om utbildning och yrke. Uppgifterna publiceras sedan i Hjelmaren.