Innehåll 1971-2011

Vi har skannat in alla nummer av Hjelmaren, Kontakta redaktören om du vill ha en kopia på någon annan artikel från ett tidigare nummer av Hjelmaren. Vår register är också sökbart.

Här är en förteckning på artiklar från nr 1 till nr 63

Nr Årtal Mån Artikel Författare
1 1971 Okt Släktmötet i Skara 1971
Hjelmaren – notisblad för släktföreningen
Släktboken
Släktens äldsta
2 1972 Nov Släktboken – recensioner
3 1974 Apr Släktmöte i Nyköping 1974 – inbjudan
4 1975 Mar Släktmötet i Nyköping 1974
Alexis Grönvall (1849-1889)
5 1976 Nov Släktmötet i Kalmar 1977, inbjudan
6 1977 Nov Släktmötet i Kalmar
7 1978 Nov Victor Hasselblad avliden
Lars Ekströmer avliden
8 1979 Nov Stanny Wallberg avliden
Bertil Ohlin avliden
9 1980 Nov Släktmötet på Örenäs slott i Skåne 1980
Brevväxlingen kring Johan Peter af Billberghs frieri till Elise af Gillner 1826 – bilaga Torsten Bruce
10 1981 Nov Hjelmaren fyller 10 år
Arvid Richert avliden
Silverstölden på Rosendals slott hos Bennet
Agne Beijer och Drottningholmsteatern Ture Rangström
11 1982 Maj Den mångsidige Carl Johan Schönherr Torsten Bruce
En lite krönika över släktföreningen Hans-Georg Lindgren
12 1982 Nov 1983 års släktmöte i Riddarhuset i Stockholm Inbjudan
Gustaf Billberg -Billbergians fader Torsten Bruce
Ur gamla gömmor – bok av Lilly Arrenius Hans-G. Lindgren
Alfred A Billberg 80 år fyllda Hans-G. Lindgren
13 1983 Nov Festen i Riddarhuset

Kerstin Ceréus, Marianne Öhlén. Jan Richert

Dr Alfred Billbergs sjukhem Nanna Hammar
Historie Odhner Beatrice von Hofsten
14 1984 Maj Johan C W Thyrén, legendarisk lundaprofessor Claes von Hofsten
j Tankar kring en släktbild –Schönherr i Hova Hedda Lindahl
Regionala träffar i Stockholm och Lund
Maja Wetter – konstnär, avliden 1982
15 1984 Nov 30 år har gått. Ett porträtt av P H Törngren Erland Törngren
Pehrsson Bendz Funquist Celsing och Alnarp Margareta Celsing
Hönstorps slott vid Kinnekulle – Regional träff Arr. Margareta Sunnerholm
Mårtensgille på Trolleberg i Flackarp (M) Marta Rosenberg
16 1985 Maj Johan och Hilda Grönwallsbarn i Nya Zeeland Hans-Georg Lindgren
Två meter släktarkiv Beatrice von Hofsten
j Gerhard Bendz. Han gav ständig stimulans. Bengt O T Sjögren
j Västgötasläkten Carlsonunder 200 år Bengt O T Sjögren
17 1985 Dec Birger Sandzén– välkänd konstnär i USA. Birgitta Sjöholm
Ätterna Mörner – en annorlunda släktbok Bengt O T Sjögren
Släktträff i Roslagen Hans-Georg Lindgren
18 1986 Maj Erick K Fernström gav namn åt flotta. Elisabeth Fernström
19 1986 Nov Västkustsk samling – Släktmöte i Göteborg i. G Carlander Cederberg
Ett säreget livsöde – Carl Johan Billbergh Torsten Bruce
Bröllop i Nya Zeeland Mary Waters
20 1987 Maj Helena Johanna (Faxe)– biskopinna i Lund Torsten Bruce
Släkträff – visning av Riksdagshuset Arr. Charlotte Branting
Kusinerna träffas i slott och koja Lars Linder
21 1987 Nov Johan Peter af Billbergh Gunnar Wallberg
Carl Johan Schlyter – En liten ful och oansenlig gubbe med hvassa och lifliga ögon Utdrag av Elof Tegnérs ”Minnen och siluetter”.
22 1988 Maj Georg Funkquist Margareta Celsing
23 1988 Nov Bertil Ohlin Anne Wibble
Tegnér-Beijerskabrevsamlingen – y. Kinberg Nils Edling
24 1989 Mar Släktmöte Sundbyholms slott – inbjudan
25 1989 Okt Carl Johan Schlyter Åke Holmberg
Släktmöte Sundbyholms slott
Festtal vid 1989 års släktmöte Alf Wennerfors
26 1990 Maj Torsten Tegnér 1888-1977 Björn Tegnér
Beatrice von Hofsten i memoriam Bengt O T Sjögren
Carl Johan Schlyter och landskapslagarna Erik Holmberg
27 1990 Nov Einar Jolin – Han sökte ”det vidunderliga” Tatiana Angelini-Jolin
28 1991 Maj En resa jorden runt 1891–Axel Carlander och Knut Mark Vibeke Carlander
Alfred Billberg in memoriam Hans-Georg Lindgren
29 1991 Nov Hedvig Tegnér – Hennes dröm blev verklighet Vibeke Carlander
30 1992 Apr Släktmöte Växjö – inbjudan
Tre män av äkta kärnvirke – släkten Ekströmer Vibeke Carlander
31 1992 Nov Victor Hasselblad, min världsberömde bror. Margit Elander
Släktmötet i Växjö. Vibeke Carlander
Maj Bendz – ny hederledamot

New Zealand – their new home

Hans-Georg Lindgren
Barn- och ungdomsminnen från 1800-talets Sverige ur Robert Sagers självbiografi. Vibeke Carlander
32 1993 Maj Ingeborg Tegnér 100 år
Karin Carlsten 1890-1979Min inte världsberömda Mamma Dagmar Munck af Rosenschöld
Släkthälsningar från Frankrike Göran Carlander
33 1993 Nov Arvid Richert – gentleman, minister och landshövding Vibeke Carlander
34 1994 Jun Carl Johan Schönherr– affärsman som blev vetenskapsman Vibeke Carlander
Träff med släktförening bildad i Nya Zeeland Hans-Georg Lindgren
35 1994 Nov Arvid Hemming, ett spännande liv Jan Gerhard Hemming
36 1995 Apr Släktmöte i Vadstena – inbjudan
Hilda Augusta GrönwallKinberg 1852– minnesord vid jordfästning av prosten L P Holmberg
37 1995 Sep Åke Ludvig Stavenow – två jubilerande institutioner och en Hjelm-ättling Elisabet Stavenow-Hidemark
Släktmötet i Vadstena 1995, rapporter Eva Bendz och Elisabeth Geijer
38 1995 Nov Esaias Tegnér och kretsen kring biskop Faxes familj Bengt O T Sjögren
39 1996 Jun Fredrik Theodor Carlson(1820-1903). Minnes- och dagboksanteckningar – sammandrag Hans-Georg Lindgren
Släkterna Richert och Schönherr– Om släkters härkomst Olof Cronberg
Släktträff i Halland Hans-Georg Lindgren
40 1996 Dec Släkten Reussner, Lovisa Maria Hjelms farmors släkt Olof Cronberg
Om efternamn eller en släktboksredaktörs klagan Olof Cronberg
Ingeborg Tegnér död, minnesord Hans-Georg Lindgren
41 1997 Jun

Swedish Land Surveyor In Natal

August Hammar (1856-1931)

Michael Hathorn m.fl.

42

1997

Dec

Farmor Maria Sandzén(1862-1954)

43

1998

Apr

Släktföreningens framtid

Olof Cronberg och Hans-Georg Lindgren
44 1998 Dec Uppsala släktmöte Jan Celander
The Uppsala Family Reunion Gail Williams
Vårutflykt i Skåne & Blekinge Jan Celander
45 1999 Jun Vi och vår ålder – om ålder och livskvalitet Lars Linder
Del 1 Helsingborgare på forskningsresa i södra Centralafrika – August Hammar Helsingborgs Dagblad 1885
46 2000 jan Del 2 ”
Förnamnet Christofferbland Carlanderättlingar Olof Cronberg
Ljungbysläkten Sandberg1999 (Hammar)
47 2001 Feb Ett sagobröllop värdigt en prins(Zeid bin Raad – Kinberggrenen) Lisbeth Borger Bendegard
49 2001 Nov 2001 års släktmöte på Barnens Ö Olof Cronberg
Några tankar om framtiden Lars Linder
Peter Celsing in memorian Hans-Georg Lindgren
50 2003 Jan En dold gravsten (Botanisten Gustaf Billberg) Severin Schlyter
Den käraste av alla mina drömmar.– bok om Gustaf och Anne-Marie Lundberg Sigbritt Holmberg Lars Linder
Släkten Brandell i Uppsala. – bok (Även om Adelheid Franck och Gustaf Carlsson) Bengt OT Sjögren Olof Cronberg
Det vita rummet – biografi om Agneta Geijer Hans Georg Lindgren
51 2003 Nov Regionalt släktmöte på Drottningholm Lars Linder
Vårträff i Skåne Jan Celander
52 2004 Jun Prosten Carlanders söner och döttrar från Hova Anna-Maria Carlander Gille
Släktföreningens globala nätverk – SläkternaSchönherr, Hammar och Kinberg Hans Georg Lindgren
Karin Carlsten (1890-1979) Olof Cronberg
53 2005 Jun Släktmötet – i Skåne, Lovisa Maria 250-år Lars Linder
54 2006 Feb Ett skriftligt frieri – mellanWilhelm Faxe ochHelena Billberg-Hollström Ur Eva Helen: Fruar och mamseller
En västgötapräst i London – Fredrik Carlsson Bengt OT Sjögren
Släkten Franck från Karlshamn – bok M Brandell / P Forsberg
55 2006 Okt Prinsessa av Jordanien –sommarpratare 2005 Majda Raad
Ölandsutflykt Lars Linder
Regional träff på Läckö Gudrun Svensson
På släktsafari i Skåne – släkten Hammar Olof Cronberg
May Bendz in memorian Hans-Georg Lindgren
56 2007 Nov Släktmöte i Sigtuna Lars Linder
I am the Camera – Victor Hasselblad

Olof Cronberg

Hans-Georg Lindgren in memoriam 1919-2006

Gudrun Svensson

57

2008

Dec

Åter en redaktion för Hjelmaren Dag Kihlblom
Pehr Henrik Törngren – hundraårsminne

Bengt OT Sjögren

Sven G Linder – Fyrtio år I UD:s tjänst Sven G Linder
Den högre meningen med livet Gunilla Fernström
Kerstin Lindecrantz (1933-2008) Gudrun Svensson
Kerstin och Björn Zethræus Karin Zethræus
58 2009 Jun Vår ordförande – Lars Linder Dag Kihlblom
Allting går igen – Gustaf Sanzén, Djäknestallet Gudrun Svensson
Lovisa Maria Hjelms halssmycke Eva Wallerius
Regionalt möte i Karlskrona Anders Holm
Marianne Löfqvist och Roy Kellander– En örlogsman i Karlskrona Marianne Löfqvist – K
59 2009 Dec Vår sekreterare – Gudrun Svensson Dag Kihlblom
Lite mer om Lovisa Marias gård i Karlskrona Dag Kihlblom
Regionalt möte i Mariefred Lars Linder
Arvid Richert– diplomat och landshövding Bent OT Sjögren o DK
Claes von Hofsten – en tidigare redaktör Claes von Hofsten
60 2010 Jun Mina nio år som ordförande Lars Linder
Olof Cronberg – släktforskaren i styrelsen Dag Kihlblom
Släktmötet 1954 då vår förening bildades Flera medförfattare
Konstnären Severin Schlyter– konstnären och botanikern Inger SchlyterDag Kihlblom
Olle Linder – läkare och riksspelman Olle Linder
Börja släktforska – en introduktion, del 1 Olof Cronberg
Vad är väl en släktträff? – Fernströmssläkten Susanne Westin
Åke B Holmberg – in memoriam (1921-2010)

Gudrun Svensson

61 2010 Dec Släktmötet i Ryfors Åslög Westerberg o GS
Lovisa Maria Hjelms halssmycke Marianne Geijer o DK
Släkten Sager på Ryfors – Schönherr Yvonne Sager
August Hammars brev till Sverige Olof Cronberg
Johan Zethræus (1946-2009) Dag Kihlblom
Anders Holm – vår nye ordförande Dag Kihlblom
62 2011 Jun Släkten Carlander Göran Carlander
Gustaf Billberg en hängiven linnéan Nils-Erik Landell o DK
Samtal med styrelseledamoten Hans Sylvén Anders Holm
Släktforska vidare –bouppteckningen, del 2 Olof Cronberg
Blomstrand en släktsaga om missionärer Dag Kihlblom
Sven G Linder (1939-2011) Dag Kihlblom
63 2011 Dec Carolina Lillieskölds (Schlyter) tragiska kärlek Dag Kihlblom
En ny gren Billberg Olof Cronberg
Släktforskning och genetik, del 3 Olof Cronberg
Kurs i släktforskning i Växjö Dag Kihlblom
Personalträff på Fiholms slott i Södermanland Lars Linder
Intervju med Dag Kihlblom Anders Holm
Hjelmaren 40 år Dag Kihlblom