Reusner, Kristoffer
Boktryckare och bokbindare i Stockholm
Flyttade 1608 från Rostock, Mecklenburg, Tyskland till Stockholm.
Flyttade 1635 till Reval, Estland.
Död 1637 i Reval, Estland [1] .
Kristoffer Reusner. tavla1.gif
Död 1637 i Reval, Estland [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Han var prästson från Neustadt i Vogtland, gifte sig med Anna som var dotter av boktryckaren Augustin Ferber dä och var 1597 förste rådsboktryckare i Rostock (gso.gbv.de).

Han tryckte i Rostock svenska arbeten åt Petrus Johannis Gothus och Herman Sulcke. Han inkallades 1608 till Stockholm och erhöll där privilegium att ha boklåda samt 1614 namn av kunglig boktryckare. Han hade fri bostad i ett hus vid Själagårdsgatan, där även det kungliga tryckeriet inrymdes. Bland de förnämsta arbetena från Reussners officin märkes Tegels "Then soormechtige, höghborne furstes och christelighe Herres, Her Gustaffs ... historia (1-2, 1622), ett av de största verk, som dittills tryckts i landet. Reussner synes ha varit hetsig och haft lätta att stöta sig med kollegerna. Han flyttade 1635 från Stockholm till Reval, där han blev gymnasieboktryckare. Närmaste orsaken tycks ha varit alltför stor konkurrens från andra boktryckare, men framför allt stridigheter med bokbindarna, som anklagade Reussner för att i öppen bod sälja inbundna böcker till förfång för bokbindarna och mot deras privilegier (SMOK).

SBL skriver: var verksam som tryckare i Rostock åtminstone från 1597, där han bl a tryckte åtskilliga böcker på svenska åt förläggaren Petrus Johannis Gothus. Christopher R kallades 1608 till Sthlm, där han synes ha etablerat sig som tryckare tre år senare och kom att spela en central roll i landets bokproduktion fram till 1630-talets början. 1633 antogs han som boktryckare vid det nygrundade gymnasiet i Reval, där han var verksam åtminstone från 1635 till sin död två år senare, varefter tryckeriet övertogs av hans änka.

Bland de stora verk han tryckte märks Erik Jöransson Tegels krönika om Gustav I. Han betraktades som den finske tryckaren framför andra, och det fanns långt gångna planer på att låta sonen Johann R (1598-1666) flytta sitt tryckeri från Tyskland till Åbo för att där låta trycka bibeln på finska.

Anledningen till att Christopher R avvecklade sitt engagemang i Sverige tycks ha varit dels den hårda konkurrensen från Ignatius Meurer (bd 25), dels de stridigheter som blev följden av att han hade egen boklåda och därmed av bokbindarna beskylldes för intrång i deras rättigheter.

Christopher R intar en särställning så till vida att han blev den siste som före de hårdare skråregleringarnas tid kombinerade tryckarens yrke med bokbindarens och bokhandlarens.

Sonen Johan var verksam som tryckare i Rostock och efter att 1638 ha försökt överta faderns rörelse i Reval etablerade han sig i Königsberg och följdes där av flera generationer i familjen som verkade som hovets och universitetets tryckare.
Källa:Hedberg, A : Stockholms bokbindare 1460-1800 1:140-149
SMOK 6:237

Relationer och barn

Gift.

Anna Ferber tavla1.gif

Död senast 1623.

Kristoffer Reusner. tavla1.gif

Bokbindare i Stockholm
Själaringning 1658-01-06 i Tyska Sankta Gertrud (AB) [2] .

Gift 1623.

Barbro


Källor
  1. SBL 30:24
  2. reg

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.lovisamaria.se Framställd 2019-03-09 med hjälp av Disgen version 2018.