Kock, Anders Jönsson
Tunnbindare i Karlskrona
Borgare som bödkare 1690-07-23 i Karlskrona [1] .
Död 1735-08-06 i Karlskrona [2] .
Anders Jönsson Kock. tavla1.gif
Död 1735-08-06 i Karlskrona [2] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Han kallas för Anders Jenssen när tunnbindarämbetets protokoll börjar 1692. 1701 kallas han Anders Jönsson Kock och därefter bara Anders Kock. En bror till honom tycks Petter Jönsson Kock vara som också var tunnbindare och medlem av skrået. Var fadder vid barnbarnens dop 1716 och 1729. Han levde 1735-07-18, men vid nästa kvartalsmöte 1735-10-17 var han död. I skråprotokollen förekommer en hel del inbördes strider som kan vara intressanta att forskar vidare i.

I Karlskrona rådhusrätts dombok nämns 1735-08-30 att då de 24 männen som ska upprätta nästa månads priskurant, fick man först ersätta den avlidne tunnbindaren Anders Kock och i dess ställe antogs perukmakaråldermannen Niclas Herman Kock. Anders Kock har således avlidit under augusti månad 1735.1735-10-11 noteras i protokollet att sterbhusets akt är färdig och lämnas till kommunikation med vederbörande arvsintressenter och kreditorer. 1735-10-25 upplästes komministern Benedict Myrtins och hustru Catharina Isbergs ansökan om att få försälja Anders Kocks fasta egendom utan auktion vilket beviljades. Samma dag inkom stadskassören Peter Nilsson som ingav auktionsprotokollet efter de försålda lösörena bestigande till 1250 dr 12 1/3 sk smt. 1735-10-29 vill handelsmannen Samuel Molin och kommissarien Cort Krieger att Carl Isbergs fasta egendom ska säljas på auktion för att de ska få ut en skuldfordran eller att de får del av hans svärfader Anders Kocks bo. 1735-10-29

Relationer och barn

Gift.

Elsa Cecilia tavla1.gif

Anna Maria Kock. tavla1.gif

Född 1694-09-24 [3] .
Död 1782-05-25 i Karlskrona stadsförs (K).

Catharina Kock.

Jöran Kock.


Källor
  1. Karlskrona borgarlängd DXXXIa:1 s 14
  2. tunnbindarämbetets protokoll; ej i Am förs; Wilstadius: En Karlskronaborgares dagbok s 132
  3. Billberg

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.lovisamaria.se Framställd 2019-03-09 med hjälp av Disgen version 2018.